Dienstvaardig 1 de opdracht van diakenen en ouderlingen